Syllabus School Of English

4 Regent Terrace
Robson House
Doncaster
DN1 2EE Znajdź drogę

mgr Małgorzata Matysiak

07707321172

mgr Paweł Łyś

07704264686

Nasza społeczność

Biuro tłumaczeń


Odpowiednikiem polskiego tłumaczenia przysięgłego jest w Wielkej Brytanii tzw. tłumaczenie certyfikowane opatrzone certyfikatem i pieczęcią przez tłumacza posiadającego uprawnienia brytyjskie.

Tłumaczenia te są wymagane i honorowane przez wszystkie urzędy brytyjskie oraz większość urzędów polskich. Obejmują następujące dokumenty: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty procesowe, wyroki sądowe, zaświadczenia o niekaralności, świadectwa ukończenia szkoły, akty własności, testamenty, faktury, zaświadczenia lekarskie, pisma urzędowe itp.
Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentόw honorowane są przez: Home Office, banki polskie i brytyjskie, NARIC, NMC, HCPC, DVLA, HMRC, szkoły oraz sądy zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Na potrzeby klienta wykonujemy rόwnież tłumaczenia zwykłe: ustne i pisemne oraz świadczymy pomoc w składaniu i wypełnianiu wniosków oraz formularzy. Zapewniamy kompleksową obsługę językową zarówno stacjonarnie, jak i podczas spotkań w banku, konsultacji prawniczych czy wizyt szpitalnych.

 • Formalności związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, sprawami emerytalno-rentowymi, podatkiem dochodowym.
 • Pomoc przy zakupie pojazdów samochodowych lub nieruchomości.
 • Wypełnianie formularzy, np. dotyczących zasiłku czy obywatelstwa brytyjskiego.
 • Pomoc w działalności promocyjnej.
 • Pomoc w urzędach publicznych lub w szkole.
 • Wnioskowanie o mieszkanie komunalne.
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych, pisanie listów.
 • Składanie podań na studia w Anglii.
 • Potwierdzenie autentyczności kopii dokumentu.
 • Składanie pozwu o alimenty.
 • Formalności przed powrotem z Wielkiej Brytanii do Polski.
 • Prowadzenie negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi.
 • Prowadzeniu korespondencji listowej lub e-mail.
 • Kontakt z prawnikami, notariuszami lub funkcjonariuszami policji w sprawach wymagających prawidłowej komunikacji werbalnej i pisemnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Małgorzatą Matysiak.